Vyskúšajte si technické lezenie v strmých skalných stenách, zlaňovanie v previsoch a pohľady do hĺbky.

Účastníci sa zoznamujú s horolezeckým materiálom, osvoja si techniku pohybu v skalnej stene, zlaňovanie, istenie a vyskúšajú si technické lezenie na zaistených cestách. Záujemca o tento druh aktivity , nemusí mať žiadne predchádzajúce horolezecké skúsenosti a vedomosti.

Lanový park