Nadácia Ekopolis aj v roku 2016 podpoprila program “Živé chodníky”, ktorý vníma turistiku a cykloturistiku ako spoločenský ekonomický a enviromentálny spôsob cestovného ruchu. Cieľom programu je trvalá udržateľnosť, obnova a vylepšovanie infraštruktúry chodníkov, verejných priestorov, ale aj zlepšovanie životného prostredia, ochrana a tvorba krajiny.

Od roku 2014 je partnerom projektu spoločnosť Sedita. Prostredníctvom programu”Živé chodníky”  a vďaka ich finančnej podpore sme uskutočnili obnovu cykloturistického značenia na trase Rodinnej cestičky Zvolen-Banská Bystrica. Realizovala sa výmena cykloturistického značenia, obnova a osadenie nových cyklosmerovníkov, inštalovanie dvoch panelov s cyklomapami na oddychových zónach. Vo Zvolene sme inštalovali prvý servisný stojan,  s pumpou a cyklonáradim, kde si cyklisti môžu urobiť základnú opravu a údržbu svojho bicykla. Stojan je technicky pripravený na inštaláciu cyklonabíjačiek pre E-Biky, našou snaho do budúcnosti je inštalácia ďalších multifunkčných stojanov.