Čo Vás vlastne čaká?

Najskôr prebehne krátka odborná inštruktáž – cca 15 minút. Inštruktor Vás zaškolí a nacvičí s Vami činnosti v lietadle ako aj počas samotného zoskoku. Vysvetlí Vám, na akom padáku budete skákať, kedy sa bude otvárať padák a ako to celé bude prebiehať. Následne vystúpate do stanovenej výšky Nasleduje zoskok a minimálne 35 sekúnd voľného pádu rýchlosťou cca 200 km/h. Vo
výške 1500 metrov otvorí tandempilot padák a nasleduje približne 4-6 minút letu, pod otvoreným padákom, počas ktorých si môžete vyskúšať jeho riadenie padáka. Pred pristaním prevezme tandempilot riadenie a bezpečne s Vami pristane na zem.

Za ideálnych podmienok trvá celá aktivita cca 1 hodinu ( 15 – 20 minútová inštruktáž, min. 15 minútový let lietadlom, 4 – minútový let na otvorenom padáku ). Odporúčame však rezervovať si dlhší čas.

Zoskok môže absolvovať každý, kdo má min. 18 rokov, jeho telesné proporcie nepresahujú 95 kg hmotnosti a 195 cm výšky a nemá zdravotné problémy. K zoskoku nie je potrebné žiadne lekárske vyšetrenie. Pred zoskokom je potrebné podpísať vyhlásenie žiadateľa o tandemový zoskok v prípade neplnoletosti je potrebné písomné vyhlásenie rodiča, alebo zákonného zástupcu ktoré musí byť overené notárom alebo inšpektorom parašutizmu, čo je možne urobiť priamo pred zoskokom.