Pustý hrad je svojou rozlohou najrozsiahlejšou hradnou zrúcaninou, nie len na Slovensku, ale aj v strednej Európe. Nachádza sa na strednom Slovensku, pri sútoku riek Hrona a Slatina, nad mestom Zvolen, vo výške 571 m n.m. Jeho vznik sa datuje do 12 storočia.
V roku 2015 OOCR Stredné Slovensko, zastrešila projekt “Bike región Pustý Hrad”, ktorého know-how poskytlo OZ Cyklo Adventure Slovakia. Projekt podporuje rozvoj cykloturistiky a horskej cyklistiky, poskytuje možnosť rozšírenia ponuky služieb pre návštevnikov regiónu a členov OOCR Stredné Slovensko.
Hlavným cieľom projektu  je vytvárať nové produkty v cestovnom ruchu, pre hotely, penzióny a poskytovateľov ubytovania, zamerané na cyklistov a bikerov. Reálne vznikla sieť cyklotrás, ktorá prepája hotely a penzióny, v geografickom územi OOCR Stredné Slovensko. Lokalitu samotného Pustého hradu je možné navštíviť na bicykli a je dostupný z centra mesta Zvolen. Partnermi projektu sú :  Lesný podnik mesta Zvolen, OOCR stredné Slovensko, cestovná kancelária Inventi Travel, a spoločnosť Ebajk – svet elektrobicyklov, predajňa, požičovňa a servisné centrum vo Zvolene.

 

Mapa

Mapa_A3_Pustý hrad