Projekt vznikol spolupráci s OOCR Stredné Slovensko. Hlavným cieľom je vytvoriť v regióne sieť cyklotrás, ktoré spoja hotely, penzióny a poskytovateĺov ubytovania, tým rozšíria ponuky produktov v cestovnom ruchu a zároveň radikálne zmenia pohľad a spôsob využitia bicykla na aktívny oddych. Postupne rozširujeme systém freendly centier s nabíjacimi bodmi, bike zónou so servisným balíkom služieb pre cyklistov a požičovňou E-bikov. Prvá z nich vznikla v meste Sliač, kde OZ Cyklo Adventure Slovakia otvorila Bikecentrum, so službami pre cyklistov. Partnermi požičovne sú : spoločnosť Ebajk – predajňa a požičovňa ebikov so servisným centrom a cestovná kancelária Inventi Travel. E-Bike región podporila aj nadácia Ekololis a jej partner spoločnosť Sedita, prostredníctvom programu “Živé chodníky”. S ich finančnou podporov bol vo Zvolene inštalovaný prvý servisný cyklostojan.

V roku 2017 sme sa stali súčasťou siete nabíjacích bodov pre elektrobicykle, Ebajk conncet. V regióne OOCR Stredné Slovensko si svoje E-Biky môžete dobiť na 8. nabíjacích bodoch, s poskytovanými službami Ebajk connect  a v 2 nabíjacích bodoch, ktoré nie sú súčasťou tohoto projektu .

Používaním E-bikov – bicyklov s asistenčným elekrtickým pohonom, sa návštevníkom regiónu otvárajú nové možnosti športového vyžitia. Benefitom E-biku je možnosť, pre rekreačných a menej výkonných jazcov, rozhdnúť sa pre dlhšie cyklovýlety. E-Bike je ideálny pre rodinnú dovolenku v prípade, keď jeden s partnerov nemá dostatočnú fyzickú kondíciu, partneri tak môžu tráviť čas na E-Bikoch spoločne a plne si užívať  športovú aktivitu..

Prvý

servisný cyklostojan

Cyklotrasy

E-bike regiónu Pustý Hrad